Waterschap Brabantse Delta treft GenX aan bij metingen in water rioolzuivering

Vorig jaar is GenX aangetroffen in het water bij twee rioolwaterzuiveringen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Uit voorzorg heeft waterschap Brabantse Delta metingen verricht bij de zes grootste rioolwaterzuiveringen in Midden- en West-Brabant. Hieruit blijkt dat in het rioolwater en gezuiverde water bij de rioolwaterzuivering in Bath verhoogde waarden van GenX zitten. Géén hoge concentraties en onder de drinkwaternorm, maar wel aanleiding voor vervolgonderzoek.

Bestuurslid Kees de Jong reageert: “Dit soort kunstmatige stoffen kunnen zuiveringen niet eruit halen en komen dus in de natuur terecht. Dat willen we niet.” Bij de overige onderzochte zuiveringen is GenX niet geconstateerd. Het gezuiverde water van de zuivering op Bath komt uiteindelijk terecht op de Westerschelde waar door verdunning de sporen nihil effect hebben. Het water wordt niet gebruikt als bron voor drinkwater. Onderzoek naar de bron is gestart. De rioolwaterzuivering in Bath is de grootste zuivering van waterschap Brabantse Delta en zuivert het rioolwater van maar liefst 35 dorpen en steden. Daarmee is het onderzoeksgebied groot en kan het onderzoek enige tijd in beslag nemen.

De Jong: “We zetten alles op alles om zo snel mogelijk de bron(nen) te vinden. Steeds vaker constateren landelijke en regionale waterbeheerders dat er mogelijk stoffen in het water zitten waar men geen weet van heeft. Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta uiten hun bezorgdheid hierover. Waterschappen zuiveren afvalwater van huizen en bedrijven. Zuiveringen zijn destijds ontstaan naar aanleiding van grote waterkwaliteitsprobleem vanwege de opkomende industrie. Nu zien de waterschappen een nieuw issue ontstaan: de toenemende hoeveelheid kunstmatige stoffen en microverontreinigingen in afvalwater. Iedere minuut wordt een nieuwe kunstmatige stof ontwikkeld.

We weten niet wat er precies aan microverontreinigingen via ons rioolwater in de natuur terecht komt. Daarbij zijn we allemaal aan zet. De bedrijven om zo weinig mogelijk kunstmatige stoffen in producten te stoppen. De politiek om de regelgeving aan te scherpen. Gemeenten om scherp te zijn op vergunningverleningen van bedrijven. De waterschappen om het zuiveren en natuurlijke producten zoals bioplastics te ontwikkelen uit afvalwater. En wij allemaal om af te wegen of we kunstmatige producten wel nodig hebben."

Bron, foto en tekst: Brabantse Delta.