Werven in het buitenland een van de oplossingen voor personeelstekort in Brabant

Het aantal banen in Noord-Brabant groeit in 2023 en 2024 minder sterk dan eerdere jaren, mede door aanhoudende personeelstekorten. Deze druk stimuleert bedrijven om te kijken naar andere manieren om de productie op peil te houden, bijvoorbeeld door te werven in het buitenland.

Nederland telt 166 beroepen met een tekort aan arbeidskrachten. Voor 70% van deze tekortberoepen is in een ander Europees land nog wél arbeidsaanbod beschikbaar. Een klein deel van de Nederlandse werkgevers (6%) werft al in het buitenland personeel, blijkt uit het laatste werkgeversonderzoek van UWV.

De UWV-arbeidsmarktprognose 2023-2024 laat zien dat het groeitempo van de werkgelegenheid in Noord-Brabant vanaf 2024 gaat afnemen. Door de afkoelende economie daalt ook het aantal ontstane vacatures de komende jaren tot net boven het niveau van 2019. De krapte blijft echter groot, en er bedrijven die mede door personeelstekorten minder hard groeien dan ze zouden willen.

Ontgroening en vergijzing


De personeelstekorten houden aan, doordat de krapte voor een belangrijk deel structurele oorzaken heeft, waaronder de veranderende demografische samenstelling van de samenleving: de ontgroening en vergrijzing. De komende jaren betreden onvoldoende jongeren de arbeidsmarkt om de uitstroom door pensionering op te vangen. In Noord-Brabant wonen bijna 620.200 mensen tussen de 50 en 67 jaar. De groep die hiervan werkzaam is verlaat binnen afzienbare termijn de arbeidsmarkt.

Het aantal jongeren tussen de 0 en 17 jaar – zij die wat betreft leeftijd de oudere groep op de arbeidsmarkt kunnen gaan vervangen, is 437.400. Als al deze jongeren gaan werken, en zij de enigen zijn die de vacatures van de vertrekkende 50-plussers invullen ontstaat er een gat van bijna 183.000. Hoewel de uitstroom van ouderen op de arbeidsmarkt ook op andere manieren wordt opgevangen, is de instroom van jongeren hierin van oudsher altijd een belangrijke factor geweest.

Werven in buitenland mogelijke oplossing

Er zijn tal van mogelijkheden om met personeelstekorten om te gaan, waar personeel werven in het buitenland er één van is. Personeel werven in het buitenland is niet altijd makkelijker, maar het is wel een mogelijkheid voor sommige werkgevers. Uit het artikel Tekort- en overschotberoepen in Europa van UWV blijkt dat voor 70% van de tekortberoepen in andere Europese landen nog wél arbeidsaanbod beschikbaar is.

Voorbeelden van tekortberoepen in Nederland waarvoor in minstens vijf Europese landen een overschot geldt zijn: directie-, project- en internationaal secretaressen, bouwvakhulpen, keukenhulpen, kinderverzorgers en beveiligingspersoneel. Een klein deel van de werkgevers (6%) werft in het buitenland personeel. Dit komt iets vaker voor in de sector ICT (14%).

Tips en ondersteuning voor werven in het buitenland

Door het vrije verkeer van werknemers binnen Europese Economische Ruimte hebben mensen de mogelijkheid om elders te gaan werken, eventueel met hulp van de European Employment Services (EURES). Dit kan personeelsoverschotten in herkomstlanden verminderen en de krapte bestrijden in de landen van bestemming. EURES is ook de organisatie die zorgt voor voorlichting en meekijkt naar huisvesting, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid rondom arbeidsmigratie. Juist omdat EURES samen met de werkgever kijkt naar het totale plaatje van arbeidsmigratie, met oog voor mogelijke knelpunten van arbeidsmigratie, is het 1 van de 34 mogelijke oplossingen voor krapte volgens UWV.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In mei 2023 werden er in Noord-Brabant 23.195 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 3% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met mei 2022 daalde het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 9,1%. In Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand met 3,5%. De afgelopen periode daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant sterk voor uitzendbedrijven (-254) en overige commerciële dienstverlening (-110).