Dorpen Zonzeel, Vlasselt en Heerheiden nu Langeweg, Wagenberg en Terheijden

De Hoevenseweg behoort tot de oudste straten van Wagenberg. Deze landelijk gelegen straat wordt nog steeds gekenmerkt door oude monumentale (voormalige) hoeves of boerderijen. De langgevelboerderij op nr. 8 is gebouwd in 1895.

Daar tegenover heeft een eeuwenoude boerderij gestaan, die omstreeks 1965 is afgebrand. Hoevenseweg 10 en de Vlaamse schuur staan er ook al heel lang. De boerderij op nr. 7 is gebouwd in 1890. Daarnaast heeft tot 1928 ook een boerderij gestaan, waarvan in 1988 nog de keldervloer en een waterput zijn gevonden.

Hoevenseweg 16 is een schilderachtig oorspronkelijk arbeidershuisje, dat er al ruim 2 eeuwen staat. Hoevenseweg 11 is gebouwd in 1897. Voorbij nr.11 loopt de Reevliet, een heel oude grens van Brabant en Holland. Daar heeft vanaf de middeleeuwen een stenen grenspaal gestaan genaamd 'De Blaauwe Kaai'.

Tussen de Hoevenseweg en de Zandkuil ligt een gebied dat bekend heeft gestaan als 'Het Duif Huis'. Dat gebied had een oppervlakte van 1 hoeve (= 12 bunder = 15,6 ha) en misschien is de straat naar die oude oppervlaktemaat genoemd. Lang geleden heeft hier 'de hofstede Waghenberch' gestaan, waarnaar ons dorp vanaf 1331 werd genoemd.

Waarschijnlijk vormde de huidige straat Hofstad de oostelijke begrenzing van dat domein. Rond die tijd was die hofstede het eigendom van Willem van Duvenvoorde. Hij was een rijke Hollandse edelman en bezat in Oosterhout een kasteel, nu de ruïne Slotbosse Toren. Hij was Heer van Breda en liet daar een stadsmuur bouwen, waarin drie toegangspoorten waren met bruggen ervoor. De stadsmuur sloot aan op het kasteel, dat er al stond; nu is daar de KMA.

Van Duvenvoorde kocht in 1334 de toenmalige dorpen Zonzeel en Vlasselt met Heerheiden. Deze dorpsnamen zijn later veranderd in Langeweg, Wagenberg en Terheijden. Het tweede deel van de Hoevenseweg, voorbij de haakse bocht, heette in die tijd 'Heer Willemsdijk'. Die naam is vermeld op een landkaart uit het jaar 1530. Deze weg was een onderdeel van de toenmalige weg van Breda naar Holland.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel