Plannen kwaliteitsimpuls haven Lage Zwaluwe vanavond gepresenteerd

De oostzijde van de buitenhaven in Lage Zwaluwe is een wat 'verloren' gebied. Het water is er zeer ondiep, kade en beschoeiing moeten nodig vervangen of hersteld worden en er is veel wildgroei van groen. Bovendien is het gebied niet opgenomen in de toekomstplannen van de gehele haven.

Exploitant van het veerpontje 't Leeuweveerke Gebr. De Leeuw, heeft in samenwerking met de gemeente een plan ontwikkeld om het gebied een enorme kwaliteitsimpuls te geven. Aanleiding is de aanlegplaats van de veerpont. Die is momenteel aan het open water van de Amer, een situatie die niet ideaal blijkt. Als 't Leeuweveerke afgemeerd ligt, stoot het door golfslag en/of (grote)scheepsvaart tegen het huidige steiger.

Daarbij is het steiger tijdelijk door de gemeente gehuurd en is er geen garantie dat dit kan blijven, terwijl zowel exploitant als gemeente de pilot van de verbinding tussen Lage Zwaluwe en de Biesbosch, graag willen voortzetten en behouden. In de nieuwe plannen kan de veerpont in rustiger water af- en aanmeren.

Daarnaast krijgt het hele gebied een enorme kwaliteitsimpuls omdat de initiatiefnemer een Innovatie Dok voor ogen heeft. Een fysieke plek waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterbeleving, kennis, techniek, innovatie, ontwikkeling e.d. samenkomen. Een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Om het gebied voor o.a. passagiers van het veerpontje bereikbaar te maken, is er in de plannen voorzien in een wandelpad en heringericht groen. Verder ook toiletvoorzieningen, parkeerplaatsen, een koffieruimte en een drijvend kantoor.

Vanavond tijdens de openbare informatieronde om 19.30 in het gemeentehuis, lichten ondernemer en gemeente de plannen toe. Indien de raad in een latere raadsvergadering akkoord gaat, volgen er gesprekken over (financiële) afwikkelingen en uiteraard ook gesprekken met omwonenden, bedrijven en waterschap.

(Impressiefoto's gemeente Drimmelen)

Beelden bij dit artikel