Tijdelijke woningen Willibrordusterrein Lage Zwaluwe? Opinieraad: ‘Gaan we niet doen!’

Nadat de Willibrordusschool in Lage Zwaluwe enkele jaren geleden gesloopt werd, belemmerden enkele gemaakte afspraken om het terrein meteen een nieuwe bestemming te geven. Na deze periode kwam de gemeente met een plan voor tijdelijke woonunits in samenwerking met The Box System. De animo op de voorlichtingsavond begin 2019 was met ruim 200 aanwezigen, bijzonder groot. Die animo nam al snel af toen bleek dat de huurprijzen voor de tijdelijke units, gelijk bleken te liggen met die voor doorsnee eengezinswoningen elders in het dorp. De 15 á 25 units voor zowel starters als senioren zouden in parkvorm worden gerealiseerd waarbij later werd overwogen om ook de mogelijkheid te bieden van kopen. Ook dat werd weinig enthousiast ontvangen omdat je wél een boxwoning koopt, maar geen grond ofwel, als het tijdelijke park zou worden opgeheven, valt een unit onder je arm meenemen niet mee.

Lange tijd bleef het stil rond de plannen waaruit Woonvizier zich eveneens terug trok. Volgens de woningbouwcorporatie was het financiële risico te groot vanwege het tijdelijke karakter van 10 jaar. Dit aantal werd gisterenavond tijdens de opinieronde gepresenteerd als 15 jaar maar inspreker Theo Thomas van The Box System, pleitte ervoor daar 30 jaar van te maken. Daar voelde geen enkele fractie iets voor en unaniem werd de wethouder opgedragen een andere invulling te geven aan het terrein. Daar had inspreker Piet de Been wel een idee over. Als CPO willen een aantal inwoners uit Lage Zwaluwe heel graag zélf bouwen op het braakliggende terrein. Dit kon op bijval rekenen van alle fracties mits in combinatie met woningen voor starters en senioren. Bijval was er opmerkelijk genoeg ook van Theo Thomas die onderschreef dat het terrein minder geschikt is voor tijdelijke units. Graag gaat hij op de uitnodiging in van wethouder en portefeuillehouder Jan-Willem Stoop, om te kijken naar mogelijkheden elders voor dit idee. Meest opmerkelijk was dat geen enkele fractie de wethouder verweet dat de kwestie al zó lang duurt waar de onhaalbaarheid al veel langer duidelijk was, maar wél allen aandrongen op haast maken met nieuwe plannen.

(Afbeelding: oorspronkelijke plan woonpark)