Zondagavondcolumn van Jan: ‘Is de Lijst Harry Bakker tanende?

Iedere zondagavond verzorgt voormalig nieuwscorrespondent Jan van Vliet een column over actuele en lokale onderwerpen. Deze week: ‘Is de Lijst Harry Bakker tanende?’

De meerderheid van de gemeenteraad in Drimmelen stemde in met de begroting 2021 inclusief de minder sociale korting van ruim dertig procent (33,3%) op het mantelzorggebeuren. Ook de fractie van de Lijst Harry Bakker stemde volmondig en in de volle breedte in met deze begroting en dus ook met die schandalige korting en liet ook de mantelzorgers voor de zoveelste keer doodleuk in de steek. Echter deze zelfde partij, de Harry Bakker fractie dus, kwam nadien niet leuk maar wel dapper met een vraag aan het college over deze mantelzorgkorting. In de eerste vergadering van 2021 nog wel en terwijl nota bene de inkt van de begroting nog kletsnat was. Letterlijk vraagt een fractielid: ‘Verder heb ik namens Lijst Harry Bakker nogmaals aandacht gevraagd voor het mantelzorgcompliment.’ Nogmaals? Het antwoord laat zich raden door mevrouw de wethouder in de geest van een toezegging en wel dit in de voorjaarsnota te bekijken en of er dan geld over is. En ja dan is een kinderhand snel gevuld met: ‘Lijst Harry Bakker is blij met deze toezegging en blijft alert op dit punt.’

Als men al zo’n knelpunt aan de orde stelt en een vraag daarover verzint, doe er dan ook een oplossing bij is mijn welgemeende goedbedoelde advies. Of is dat een brug te ver? Steun zoeken bij andere partijen en zodoende een meerderheid vergaren tot een raadsvoorstel was een betere weg en dan krijgt het college doodleuk de opdracht van de gemeenteraad om die korting te schrappen. Maar zomaar uit de losse pols wat loze flodders te schieten en vraagjes te stellen is niet alleen kansloos, maar levert ook negatieve reacties op en volstrekte ongeloofwaardigheid. Voeg daaraan toe de opmerking van een fractielid van dezelfde partij in de sfeer van, dat in aanloop naar de verkiezingen amendementen kansloos zijn en het feest is dan compleet. Het lijkt alsof de Harry Bakker club na twintig jaar is afgebrokkeld en losgeslagen in de geest van: ‘iedereen doet maar een dotje.’ Heeft de fractievoorzitter deze fractie nog wel in de teugels?

Vigilat Ut Quiescant.
Jan van Vliet.
Reacties: info@kijkopdrimmelen.nl