Zondagavondcolumn van Jan: Over stoeptegels, de zorg voor mantelzorgers en meer

Iedere zondagavond verzorgt voormalig nieuwscorrespondent Jan van Vliet een column over actuele en lokale onderwerpen. Deze week: Over stoeptegels, de zorg voor mantelzorgers en meer.

Het jaarverslag- jaarrekening 2020 is present. Maar liefst 338 pagina’s dik. De wethouder financiële zaken, Harry Bakker hemzelf, gaat vooruit. Een jaar eerder waren het er nog slechts 192. Nu heb ik altijd geleerd: ‘Hij die veel woorden nodig heeft, heeft veel te verbergen’. Ja en dan is zo’n vuistdik jaarverslag een uitdaging. Gelukkig was er een ‘Rekening in één oogopslag’ in opgenomen. Leuk foldertje met propagandistische teksten en dat we het jaar afsluiten in de plus zogezegd. Kijk met zo’n stuk ‘propaganda’ word ik achterdochtig dus het pak van 338 pagina’s ingedoken om te ontdekken, dat enkele A-viertjes voldoende zou zijn: een oplegnotitie dus met per hoofdstuk de plussen en minnen en een vijfregelige toelichting. Leuk voorbeeld zou dan zijn de resultaten renovatie Drimmelense zwembaden met de schijnvertoning ‘in de plus’ terwijl de eindafrekening nog moet bevallen.

Kijk zo’n oplegnotitie daar heeft de burger, de gewone sterveling dus, wat aan. Echter nu een ‘hoop haar en weinig wol’ met een deels ‘onverklaarbaar’ positief resultaat van bijna nul komma drie miljoen aan euro’s. Kijk en dan wordt er een berg geld overgehouden en dan wordt het spannend met de vraag: ‘wat daar mee te doen?’ Nou daar heeft wethouder Harry Bakker ruimhartige ideeën over. Zo’n slordige ruim twee ton gaat richting pot algemene reserve. Beetje vet op de botten is nooit verkeerd, maar een aan ‘morbide obesitas’ grenzende pot is nou ook weer niet nodig. En de resterende zeventigduizend euro’s dan? Die gaan naar de afdeling bestrating om stoeptegels of zo te kopen. Nu had die LHB-fractie al eens de vraag gesteld over de forse korting van ruim dertig procent op die van de mantelzorgers. Nou mevrouw Wilma van Beurden van de Bakkerfractie hier ligt je kans en een inkoppertje, een gratis tip van deze columnist. Succes er mee.

Tot zover het verslag over 2020 en nu eventjes naar dat van de accountant die iets opvallend verklapt: “Gemeente Drimmelen heeft nog geen frauderisicoanalyse opgesteld. Oorzaak hiervan is de nog beperkte capaciteit voor de interne controle”. Nu is zo’n opmerking plus excuus op zich in eerste oogopslag weinig verontrustend echter in het accountantsverslag 2019 staat een opmerking van gelijke strekking. Kennelijk interesseert het de gemeenteraad alsook het college wethouders en burgemeester het geen malle….dinges of zoiets en een kniesoor die daar dan op let.

Vigilat Ut Quiescant.
Jan van Vliet.
Reacties: info@kijkopdrimmelen.nl