Koninklijke Onderscheiding voor Leon van Dongen uit Made

Vanavond kreeg Leon van Dongen uit Made uit handen van burgemeester Gert de Kok een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Leon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere voor zijn activiteiten als raadslid in diverse commissies, maar ook bij voetbalvereniging Madese Boys.

Activiteiten:

2002 – 2018: Lid gemeenteraad Drimmelen namens fractie VVD gemeente Drimmelen

Als raadslid actief in diverse commissies / werkgroepen:
2002 – 2006: plv. commissielid GGZ, lid werkgroep Ris/Bis, Lid rekenkamercommissie
2006 – 2010: plv. commissielid GG, 1e lid commissie Welzijn, 1e lid commissie BM
2010 – 2014: Lid werkgroep vergaderwijze, Lid vertrouwenscommissie burgemeester, Regie Kerntakendiscussie
2014 – 2018: lid auditcommissie; voorzitter informatie-/opinierondes; werkgroep Planning & Control

Buiten de gemeente actief als:

  • Penningmeester Brabant Vrai
  • Lid gedragscode commissie Madese Boys

KijkopDrimmelen feliciteert Leon van harte met het ontvangen van deze mooie Koninklijke Onderscheiding en bedankt Michiel Peeters voor de foto.