Verbazing en verontwaardiging over gemeentelijk WMO-loket

De Rekenkamer hield in 2017 een enquête over gemeentelijke maatwerkvoorziening. Echter, in dat onderzoek werd meer meegenomen dan alleen WMO en bovendien over een periode van meerdere jaren zodat de nieuwe wetgeving inzake de WMO nog niet aan de orde was.

Zelf geeft de Rekenkamer ook aan dat het onderzoek niet representatief is. Daarop nam de PvdA Drimmelen het initiatief om zélf een enquête te houden. Dat bleek lastiger dan gedacht omdat diverse inwoners in Drimmelen die van cliëntondersteuning afhankelijk zijn, bang zijn dat de medewerkers van het WMO-loket aan de hand van opmerkingen, zullen achterhalen om wie het gaat. In het verlengde daarvan ook bang dat het ten koste zou kunnen gaan van hulp.

Wij van KijkopDrimmelen beweren niet dat er allemaal boemannen aan de balie op het gemeentehuis achter het WMO-loket zitten, maar de uitkomsten liegen er niet om. Uitkomsten van de enquête die uiteindelijk door 24 WMO-cliënten werd ingevuld. Behalve 79% van hen die aangaven niet met respect te zijn behandeld en 83% die vindt dat ze niet serieus werden genomen, meldde twee derde dat er na toegekende hulp niks aan nazorg werd gedaan en ook niet naar de bredere thuissituatie werd geïnformeerd.

Bij de opmerkingen staan teksten die geen schoonheidsprijs verdienen waar het gaat over de gemeentelijke ambtenaren. Een greep daaruit:

De ambtenaar zit op de stoel van de arts.

Ik mocht geen WMO-aanvraag indienen van de ambtenaar.

Er wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd.

Er werd mij ontraden een aanvraag te doen.

Pas na hulp die ik kreeg van een vrijwillige cliëntondersteuner, werd mijn aanvraag toegekend.

De eigen bijdrage is te hoog.

Opmerkelijk vonden veel aanwezigen gisterenavond, dat de beoordelingen van de geboden hulp zélf wel positief werd beoordeeld. Zo'n twee derde meldt dat de gekregen voorziening voldoende hulp biedt, één derde vindt dat niet of onvoldoende. Ook meldt twee derde geen actie te hebben ondernomen bij negatieve ervaringen terwijl één derde een klacht indiende.

De voornaamste WMO voorzieningen zijn

vervoer 33%

hulp in het huishouden 23%

aanpassingen in huis 19%

verplaatsen in en om het huis 19%

dagbesteding 6%.

Met de uitkomsten van de enquête vraagt PvdA Drimmelen aandacht voor het verbeteren van het kwaliteitsniveau van het WMO-loket Drimmelen en het verbeteren van het klantvriendelijke daarvan. Gezien de reacties in de zaal kan PvdA Drimmelen rekenen op bijval van de overige politieke partijen die allemaal vertegenwoordigd waren gisterenavond.

Beelden bij dit artikel