Vragen aan burgemeester Gert de Kok inzake corona in Drimmelen

Vragen aan burgemeester Gert de Kok inzake corona in Drimmelen.

Helaas zijn er ook besmettingen van corona binnen onze gemeente bekend. Het RIVM meldt – terecht – geen woonkernen van deze slachtoffers. Wij nemen aan dat die informatie bij u als burgemeester wél bekend is en de vraag is; heeft of houdt u contact met deze inwoners? Bezorgt de gemeente daar ter bemoediging een boeketje bloemen, fruitmandje of andere vorm van een attentie?

Het werkt bij mij zoals bij veel andere burgemeesters in Brabant. Bij de eerste besmette inwoner probeer je telefonisch contact te zoeken om aan te geven dat je met die persoon meeleeft. Al snel liep het aantal besmette inwoners echter zodanig op dat het ondoenlijk is om met iedereen persoonlijk contact te maken. Daarbij komt dat de situatie erg lastig is omdat er ook mensen besmet zijn zonder dat er een test heeft plaatsgevonden. Bij deze inwoners is dit dus niet 100% bevestigd, en bij ons ook niet bekend. Ik wil deze mensen niet passeren. Ik kies er daarom voor zoveel mogelijk in het algemeen naar buiten te treden en op die manier onze inwoners een hart onder de riem te steken.

Kunt u bevestigen dat er in onze gemeente patiënten zijn bij wie het virus enige tijd geleden al werd vastgesteld, die inmiddels weer zijn hersteld?

Nee, dit kan ik niet bevestigen, daar krijg ik geen informatie over.

Drimmelen heeft zelf geen ziekenhuis maar mocht het aantal slachtoffers explosief toenemen, speelt u of de gemeente dan een rol inzake hoe en waar, of is dit regionaal geregeld? Anders gezegd, kunt u garanderen (voor zover mogelijk) dat onze inwoners altijd de benodigde hulp zullen ontvangen?

Dit is een van de belangrijkste regionale, zelfs landelijke, opdrachten die er ligt. De gemeente Drimmelen staat in nauw contact met de Veiligheidsregio en ondersteunt hen zoveel als het kan om te zorgen dat onze inwoners de benodigde hulp zullen ontvangen. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit niet gegarandeerd kan worden.

Mocht dat expolief toenemen daadwerkelijk gebeuren – iets wat niemand hoopt natuurlijk – dan komen er vanzelfsprekend allerlei extra landelijke maatregelen. Zijn er lokaal maatregelen te bedenken die bovenop de landelijke zullen komen zoals misschien inzake de Biesbosch?

Dit is altijd een optie wanneer dit nodig blijkt te zijn. Echter is ons uitgangspunt dat wij de landelijke maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM zoveel mogelijk volgen, ook als het gaat om natuurgebieden.

Is er een gemeentelijk crisisteam paraat mocht zo’n erg scenario toch gebeuren?

De crisisstructuur is al actief. Zowel op lokaal als regionaal niveau. Kort gezegd betekent dit dat er specifieke crisis overleggen zijn en alle direct betrokken collega’s voorrang geven aan werkzaamheden rondom het Coronavirus. Dit om de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen telkens zo effectief en snel mogelijk te kunnen vertalen naar de gemeente Drimmelen.

We zien en horen veel over onze jeugd die momenteel digitaal schoollessen volgt. Heeft u voor hen in het bijzonder een boodschap? Uiteraard niet alleen over die lessen maar ook in het algemeen?

Het is voor ons allemaal, jong en oud, een zeer moeilijke periode. Toch wil ik ook aan onze jeugd een klemmend beroep doen om de maatregelen zoveel mogelijk op te volgen. Ik snap dat je graag met vrienden wil afspreken op het voetbalveld, of waar dan ook. En ja, misschien is het zo dat de meeste besmette jongeren minder ziek worden van het virus. Maar het gaat niet alleen om jezelf. Denk aan de kwetsbare doelgroepen zoals je oma of opa die jij kan besmetten wanneer je ziekteverschijnselen vertoont. Blijf dus zoveel mogelijk thuis, en volg de schoollessen die je krijgt aangeboden. Dit voorkomt ook dat je straks met een achterstand weer naar de reguliere lessen gaat.

Maakt u zich zorgen over initiatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten? Uiteraard allemaal goedbedoeld, maar niet altijd zonder risico. Als voorbeeld inwoners die eten bereiden en gratis uitdelen. Daar gaat men toch voor langs deuren en hoe nobel ook, vooralsnog lijdt niemand aan honger natuurlijk.

Ik maak mij vooralsnog geen zorgen, ik heb vooral waardering voor al deze initiatieven. Het is goed te zien dat mensen in crisistijd opstaan om anderen te helpen. Ik hoop wel dat iedereen zijn/haar gezonde verstand gebruikt en de maatregelen zoveel mogelijk naleeft. Als je eten bezorgt, kan dat bijvoorbeeld ook bij de deur worden gezet.

Ook de vraag, juist nu de horeca alles doet om te overleven waaronder maaltijden bezorgen, bent u het eens met dat dit tegenstrijdig is en elkaar kan bijten? In het verlengde hiervan, kan of gaat de gemeente hier een regierol in vervullen om acties, hoe spontaan ook, meer te structureren?

Dit soort acties zijn en blijven initiatieven van ondernemers en burgers. Wij gaan hier als gemeente geen regierol op invullen. Iedereen moet wel de voorschriften na blijven leven.

Als er één ding belangrijk is gebleken in deze periode is het wel internet. Gelukkig werkt alles vooralsnog prima. Wel is dit mede omdat diverse veelgebruikte websites zoals YouTube, de streamingsnelheid verlaagden. Wij weten dat de gemeente voorstander is van de aanleg van glasvezel in Drimmelen, iets waarvoor u afhankelijk bent van derden. Dit speelt momenteel en de vraag is, wilt u hier nog iets over zeggen?

Ik geef nu de prioriteit aan het bestrijden van het coronavirus in onze gemeente. Dit onderwerp staat op het lijstje, maar er zijn nu eerst andere zaken die prioriteit vragen.

Veel gemeentelijke diensten zijn aangepast vanwege corona. Kunt u zeggen of de buitendienst ook aangepast werkt? Anders gezegd, wordt het openbaar groen nog gewoon onderhouden, afvalbakken geleegd en rijden bijvoorbeeld poepzuiger of veegwagens nog rond?

Alle kritieke gemeentelijke processen blijven doorgaan. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan afvalinzameling en het veilig houden van de openbare ruimte. Ook gemeentelijke projecten in de buitenruimte gaan door. Soms moeten we daar aanpassingen in doen om het op de ontstane situatie af te stemmen en het veiliger te maken voor de inwoners en de eigen medewerkers.

Ook uw dagelijkse leven is ongetwijfeld totaal anders momenteel. Kunt u zeggen hoe uw werkdagen er op dit moment uitzien vergeleken met een paar weken geleden? En privé?

Alle reguliere afspraken/overleggen zijn afgezegd. Ook ik ben een groot deel van mijn tijd kwijt aan maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Dit stopt niet op vrijdagmiddag, maar gaat ook in het weekend door. Toch geldt voor mij ook wat ik tegen mijn gemeentemedewerkers zeg; ‘neem op een tijd een keer rust zodat je zelf niet uitvalt. Denk ook aan de lange termijn. Want wat ik tegen de inwoners zeg geldt voor ieder van ons: hou afstand, hou contact en hou vol.’

Wilt u tot slot een bemoedigend of anderszins woordje vertellen tegen de inwoners van de gemeente Drimmelen?

Ondanks de verscherping van de maatregelen die vooralsnog tot 1 juni gelden wil ik iedereen vragen de schouders eronder te zetten en de moed erin te houden. Samen komen we door deze lastige periode heen. Wij doen er alles aan om vanuit de gemeente Drimmelen onze inwoners en ondernemers te steunen. Helaas weten wij soms ook op sommige vragen niet direct een antwoord, maar wij zetten alles op alles om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn.