Bewoners St. Martinus horen dankbaar Wilhelmus aan

Vanmorgen vroeg startte onze dag niet in onze eigen gemeente, maar in ‘aanleunwoning’ Zevenbergschen Hoek. Aanleunwoning klinkt wat oneerbiedig, maar zo is het zeker niet bedoeld. Sterker nog, meerdere Drimmelenaren wonen of komen regelmatig in Den Hoek en toen we de uitnodiging op onze redactie ontvingen om bij woonzorgcentrum St. Martinus het Wilhelmus en het vlag hijsen te komen aanschouwen, konden wij er geen nee tegen zeggen.

Al zeker 15 jaar hijst meneer Frie van Oosterhout de Nederlandse vlag op Koningsdag (voorheen natuurlijk Koninginnedag) bij het woonzorgcentrum in het dorp. Van Oosterhout, 95 jaar jong, heeft naar eigen zeggen al allerlei onderscheidingen, speldjes en waarderingen gehad, maar nog nooit een Koninklijk lintje. Toch weerhoudt hem dat er niet van om ook deze Koningsdag weer de vlag en het vaandel hoog in de mast te hijsen. Onder begeleiding van het Wilhelmus, gespeeld door muzikanten van dienst Jan, Anton en Emiel, en aansluitend een ‘Leve de Koning, hoezee!’, werd Koningsdag 2021 officieel ingeluid. Iets waar de bewoners van het St. Martinus dankbaar voor waren, gezien het gezang van ons volkslied, dat zelfs buiten goed te horen was.

Wij danken Anja van het Centraal Comité Zevenbergschen Hoek voor de gastvrije ontvangst!

Beelden bij dit artikel